Instalacje centralnego ogrzewania

Dzięki doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom gwarantujemy niezawodność i trwałość wykonywanych instalacji centralnego ogrzewania.

Usługi w zakresie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania:

  • wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania
  • wykonawstwo instalacji ogrzewania podłogowego
  • wykonawstwo systemu ogrzewania ściennego i podłogowego Mini dla budynków remontowanych
  • montaż kotłów grzewczych
  • montaż zasobników na ciepłą wodę użytkową (c.w.u.)
  • badanie szczelności instalacji c.o.
  • demontaż istniejącej instalacji c.o.
  • serwisowanie i usuwanie awarii instalacji grzewczych

Instalacje c.o. wykonujemy w dowolnych systemach i rozwiązaniach technicznych. Z wszelkich dostępnych obecnie na rynku materiałów (miedź, stal, plastik).

Ogrzewanie budynków każdego rodzaju stanowi jeden z ważniejszych czynników decydujących o późniejszych kosztach eksploatacji. Dlatego też rosnące systematycznie ceny paliw, a także względy ekologiczne decydują o rozwoju nowoczesnych technologii budowlanych oraz techniki grzewczej. Ma to na celu obniżenie kosztów ogrzewania i zarazem zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania paliw.

Centralne ogrzewanie to obecnie standardowe rozwiązanie stosowane w każdego rodzaju budynkach. Składa się ze źródła ciepła (np. kocioł grzewczy czy pompa ciepła), przewodów rozprowadzających wodę grzewczą i elementów grzewczych, przeważnie grzejników oddających ciepło do pomieszczeń.

Nowoczesne ogrzewanie to system dostosowujący się automatycznie do warunków na zewnątrz i wewnątrz budynku. Ma to na celu zapewnienie z jednej strony niskich kosztów eksploatacji, a z drugiej wysokiego poziomu komfortu cieplnego mieszkańców.

Zapotrzebowanie na ciepło dla ogrzewania nowych budynków jest coraz niższe. Wynika to ze stosowania coraz lepszych izolacji cieplnych, a także okien i drzwi. Budynek, który potrzebowałby np. nieprzerwanie 20 kW mocy ogrzewania w ciągu 10 godzin, zużyje w tym czasie 200 kWh ciepła (nie uwzględniając sprawności kotła). Właśnie takim wskaźnikiem, tyle że odniesionym do powierzchni i całego roku (kWh/m2rok) określa się charakter budynku – czy jest on energochłonny czy też nie. Budynki starego typu bez docieplenia mogły potrzebować znacznie powyżej 200 kWh/m2rok. Dzisiejsze nowe budynki potrzebują zazwyczaj około 100-120 kWh/m2rok, a dla budynków tzw. niskoenergetycznych standardem jest wskaźnik 70 kWh/m2rok. Ogrzewanie budynków o tak niskim zapotrzebowaniu ciepła różni się decydująco od ogrzewania starego typu budynków. Szczególnie ważną jest kwestia wentylacji budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, które obecnie może przewyższać łącznie same straty ciepła w wyniku przenikania przez ściany, okna, itd.