Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Dzięki doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom gwarantujemy niezawodność i trwałość wykonywanych systemów wentylacji i klimatyzacji.

Usługi w zakresie systemów wentylacji i klimatyzacji:

  • wykonawstwo instalacji wentylacji grawitacyjnej
  • wykonawstwo instalacji wentylacji mechanicznej
  • wykonawstwo instalacji klimatyzacji
  • montaż urządzeń automatyki
  • montaż układów chłodzenia

Klimatyzacja pomieszczeń staje się standardem. Coraz częściej w biurach i mieszkaniach wymagane jest utrzymanie temperatury wynikającej z komfortu cieplnego pomieszczeń lub wymogów stosowanej technologii. Dobrze, jeśli problem ten rozwiązywany jest na etapie projektowania. W przypadku budynków już zrealizowanych powstaje szereg ograniczeń, które trudno przezwyciężyć. Sposobów zapewnienia właściwych warunków jest dużo.

Przed wykonaniem instalacji warto zwrócić uwagę na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz możliwość zaspokojenia różnych potrzeb użytkowników systemu. Konieczne jest także uwzględnienie poziomu hałasu emitowanego w poszczególnych pomieszczeniach, jak i na zewnątrz budynku. Zastosowane urządzenia nie mogą być uciążliwe dla użytkownika i otoczenia. Aktualnie ważną i obowiązującą zasadą jest odzysk ciepła. Dąży się do minimalizacji zużycia ciepła w procesach ogrzewania i klimatyzowania budynków.

Nasza firma oferuje montaż pełnej gamy systemów klimatyzacji pomieszczeń. Instalacje indywidualne, centralnie sterowane, ze zmienną ilością czynnika chłodzącego oraz wszelkie inne.